หน้าหลัก

 เทคโนโลยี

 การใช้งาน

 การวางแผน

 เครื่องจักร

 บริษัท

บทความ เอกสาร วีดีโอ

 ติดต่อเรา

เลือกภาษา

eng chi
rus de
fr jp
p s
th

ดูวีดีโอ
  แนวคิด  |  ความสามารถ  |  การเคลื่อนที่  |  ความลึกของงาน

ความสามารถ

เครื่องจักรอเนกประสงค์วอเตอร์มาสเตอร์สามารถทำงานต่างๆได้อย่างหลากหลายแทบทุกชนิดด้วยตัวมันเอง เช่น การขุดแบบเม็คโฮ การขุดแบบปั๊มดูด หรือการปักเสาเข็ม

การขุดลอกแบบปั๊มดูด
การขุดลอกแบบเบ็คโฮ
การปักเสาเข็มวอเตอร์มาสเตอร์สามารถดำเนินการขุดลอกแบบเบ็คโฮด้วยถังขุด หรือ คราด มันสามารถกำจัดวัชพืชที่ลอยน้ำหรือวัชพืชที่มีรากในดิน หินที่เป็นอันตราย และ ขยะจากด้านล่าง ด้วยอุปกรณ์การขุดแบบเบ็คโฮทำให้วอเตอร์มาสเตอร์สามารถสร้างบ่อหรือพื้นที่สำหรับปล่อยมวลสารใกล้ชายฝั่งเมื่อมีการขุดลอกแบบปั๊มดูด บ่อยครั้งที่มีความจำเป็นต้องใช้การขุดแบบเบ็คโฮเพื่อทำความสะอาดด้านล่าง ก่อนการใช้ปั๊มดูด

การขุดลอกโดยการดูดของวอเตอร์มาสเตอร์ สามารถปั๊มดินผ่านท่อไปยังพื้นที่ระบายออก ซึ่งสามารถอยู่ไกลได้ถึง 1.5 กิโลเมตร ในกระบวนการส่งดิน จะมีน้ำเป็นจำนวนมากผสมประมาณ 80-90% ของปริมาณทั้งหมด ในพื้นที่ปล่อยมวลสาร ของแข็งจะถูกแยกจากน้ำ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการขุดลอกแบบปั๊มดู จะต้องระมัดระวังและมีการวางแผนการดำเนินการ เป็นอย่างดีก่อนเริ่มต้นจากการสูบจริงที่ไซต์งาน เพื่อทีจะให้กระบวนการแยกของแข็งและการกำจัดน้ำได้อย่างสมบูรณ์


เทคโนโลยีวอเตอร์มาสเตอร์สามารถที่จะตอกเสาเข็มในน้ำ ทำให้สามรถเลือกจุดที่จะตอกเสาเข็มได้อย่างเหมาะสม


วอเตอร์มาสเตอร์มีส่วนช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการใช้เทคโนโลยีอเนกประสงค์ เพราการทำงานทั้งหมดที่ไซต์งานใช้เครื่องจักรเพียงตัวเดียว โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรหลายตัว เช่น เรือขุด ปั๊มดูด เรือท้องแบน เรือโยง ที่จะมาช่วยเหลือในไซต์งานเดียวกัน

วอเตอร์มาสเตอร์ ได้เสนอ ทางเลือกที่ ประหยัด มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงาน บูรณะสภาพแวดล้อมทางน้ำ อย่างมากมาย

Technical specifications are subject to change without prior notice.

http://www.watermaster.fi