หน้าหลัก

 เทคโนโลยี

 การใช้งาน

 การวางแผน

 เครื่องจักร

 บริษัท

บทความ เอกสาร วีดีโอ

 ติดต่อเรา

เลือกภาษา

eng chi
rus de
fr jp
p s
th

ดูวีดีโอ
  แนวคิด  |  ความสามารถ  |  การเคลื่อนที่  |  ความลึกของงาน

ความสามารถ

เครื่องจักรอเนกประสงค์วอเตอร์มาสเตอร์สามารถทำงานต่างๆได้อย่างหลากหลายแทบทุกชนิดด้วยตัวมันเอง เช่น การขุดแบบเม็คโฮ การขุดแบบปั๊มดูด หรือการปักเสาเข็ม

การขุดลอกแบบปั๊มดูด
การขุดลอกแบบเบ็คโฮ
การปักเสาเข็มวอเตอร์มาสเตอร์สามารถดำเนินการขุดลอกแบบเบ็คโฮด้วยถังขุด หรือ คราด มันสามารถกำจัดวัชพืชที่ลอยน้ำหรือวัชพืชที่มีรากในดิน หินที่เป็นอันตราย และ ขยะจากด้านล่าง ด้วยอุปกรณ์การขุดแบบเบ็คโฮทำให้วอเตอร์มาสเตอร์สามารถสร้างบ่อหรือพื้นที่สำหรับปล่อยมวลสารใกล้ชายฝั่งเมื่อมีการขุดลอกแบบปั๊มดูด บ่อยครั้งที่มีความจำเป็นต้องใช้การขุดแบบเบ็คโฮเพื่อทำความสะอาดด้านล่าง ก่อนการใช้ปั๊มดูด

การขุดลอกโดยการดูดของวอเตอร์มาสเตอร์ สามารถปั๊มดินผ่านท่อไปยังพื้นที่ระบายออก ซึ่งสามารถอยู่ไกลได้ถึง 1.5 กิโลเมตร ในกระบวนการส่งดิน จะมีน้ำเป็นจำนวนมากผสมประมาณ 80-90% ของปริมาณทั้งหมด ในพื้นที่ปล่อยมวลสาร ของแข็งจะถูกแยกจากน้ำ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการขุดลอกแบบปั๊มดู จะต้องระมัดระวังและมีการวางแผนการดำเนินการ เป็นอย่างดีก่อนเริ่มต้นจากการสูบจริงที่ไซต์งาน เพื่อทีจะให้กระบวนการแยกของแข็งและการกำจัดน้ำได้อย่างสมบูรณ์


เทคโนโลยีวอเตอร์มาสเตอร์สามารถที่จะตอกเสาเข็มในน้ำ ทำให้สามรถเลือกจุดที่จะตอกเสาเข็มได้อย่างเหมาะสม


วอเตอร์มาสเตอร์มีส่วนช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการใช้เทคโนโลยีอเนกประสงค์ เพราการทำงานทั้งหมดที่ไซต์งานใช้เครื่องจักรเพียงตัวเดียว โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรหลายตัว เช่น เรือขุด ปั๊มดูด เรือท้องแบน เรือโยง ที่จะมาช่วยเหลือในไซต์งานเดียวกัน

วอเตอร์มาสเตอร์ ได้เสนอ ทางเลือกที่ ประหยัด มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงาน บูรณะสภาพแวดล้อมทางน้ำ อย่างมากมาย

Technical specifications are subject to change without prior notice.
Canal Care Corporation Co., Ltd.
450/2 Boonyasatid Bldg., Rama III Rd., Bangkhlor, Bangklorleam, Bangkok, 10120 Thailand
Tel. + 662 291 0439, Fax. + 662 289 9709
Email: canalcare@watermaster.fi
http://www.watermaster.fi